UWARUNKOWANIA PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH W ROLNICTWIE NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO AGENCJI WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Loading...
Thumbnail Image

Date

1998

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1998, nr 2, s. 73-76

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego