Demitologizacja czy remitologizacja Europy Środkowej? Stasiuk i Andruchowycz na prowincji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

W artykule teksty Andrzeja Stasiuka i Jurija Andruchowycza są interpretowane w kontekście zagadnienia Europy Środkowej i pojęcia prowincji. Pierwsza część to krótkie wprowadzenie w dyskurs środkowoeuropejski. W drugiej części przedstawiona zostaje specyfika wizji "mojej Europy" w twórczości obu pisarzy. W trzeciej części rozważane jest postawione w tytule pytanie: na ile teksty Andruchowycza i Stasiuka są demitologizacją, a na ile jedynie przeformułowaniem starych „mitów”? Odwołując się do koncepcji Larry'ego Wolffa, autor stawia tezę, że zwłaszcza w pisarstwie Stasiuka dochodzi do reprodukowania stereotypów związanych z orientalizowaniem wschodniej części kontynentu.

Description

Sponsor

Keywords

Prowincja, Province, Andrzej Stasiuk, Jurij Andruchowycz, Orientalizm, Orientalism, Europa Środkowa, Central Europe, Geografia wyobrażona, Imagined geography

Citation

Podteksty. Czasopismo kulturalno naukowe, nr 4 (18)/2009

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego