RzeczPiSpolita POlska. Geografia wyborcza Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2010

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

The Electoral Geography of PO and PiS from 2005 to 2010

Abstract

The competition between Civic Platform (PO) and Law and Justice (PiS) in recent 5 years has led to the reflection about the territorial aspect of these divisions. Particulary interesting is the distribution of votes. A few tendentions like presence of historical divisions can be observed. The aim of this paper is to analyse these divisions and the main factors of their occurance.
Rywalizacja, jaka ma miejsce w ostatnich 5 latach między PO a PiS, skłania do refleksji na temat terytorialnego aspektu tych podziałów. Szczególnie interesujący jest tu rozkład głosów w poszczególnych regionach, w którym obserwuje się ciekawe tendencje, m. in. obecność historycznych podziałów. Celem niniejszego artykułu jest analiza tych podziałów i próba określenia najważniejszych czynników je determinujących.

Description

Sponsor

Keywords

wybory, geografia wyborcza, partia, pis, po, wybory

Citation

Refleksje, nr 3, wiosna-lato 2011, s. 61-79.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego