Żuławy pod lupą - słowo od redakcji; Ukraińcy na Żuławach - szok kulturowy jako wspólna pamięć i osobiste doświadczenie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo jasne, Muzeum Narodowe w Gdańsku

Title alternative

Abstract

Współczesne Żuławy to region wielokulturowy, na terenie którego mieszkają potomkowie osadników z całej Polski, a także ludność polska repatriowana z kresów wschodnich. Ostatnia fala osadnicza miała miejsce w roku 1947, kiedy przesiedlono ludność ukraińską w ramach Akcji „Wisła”. Na terenie powiatu gdańskiego osiedlono ludność przybyłą dwoma transportami, głównie z dwóch wiosek Uhrynów (pow. Hrubieszów) i Kornie (pow. Tomaszów Lubelski), było to ok. 900 osób (252 rodziny). Obecnie mniejszość ukraińska zamieszkuje w kilku skupiskach – w Ostaszewie, Marzęcinie, Stegnie i Jantarze i liczy ok. 115 rodzin. Skupieni są wokół parafii greckokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Cyganku – Żelichowie. W przedsionku kościoła znajduje się pamiątkowa tablica, ufundowana w 50 rocznice przesiedlenia ludności na tereny Żuław, na której wymienione są miejscowości, z których wysiedlono mieszkańców, są to: Kornie, Uhrynów, Mosty Małe, Hrebenne, Tenetyska. W tekście prezentowane są wyniki badan pilotażowych prowadzonych w lipcu 2008 roku na terenie dwóch wsi: Marzęcino i Stegna, gdzie zamieszkują Ukraińcy. Wywiady prowadzone były metodą autobiograficzną, a ich celem była rekonstrukcja losów poszczególnych rodzin od momentu wysiedlenia z rodzinnej wsi, aż po przybycie na teren Żuław.

Description

Sponsor

Keywords

Żuławy, Szok kulturowy, Ukraińcy, Pamięć, Trauma, Akcja Wisła

Citation

Brzezińska, Anna W., Wosińska Małgorzata, Ukraińcy na Żuławach – szok kulturowy jako wspólna pamięć i osobiste i osobiste doświadczenie, [w:] Żuławy w poszukiwaniu tożsamości. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 15 listopada 2008 roku przez Odział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ w Cieszynie, Pruszcz Gdański: Wydawnictwo JASNE, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2009, s. 49-60, fot. ISBN 978-83-61508-04-5

ISBN

978-83-61508-04-5

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego