Odzwierciedlenie percepcji osób widzących w opisie dla osób niewidomych. Badania oku- lograficzne nad audiodeskrypcją

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Title alternative

Abstract

Audiodeskryptorzy często zastanawiają się, co uwzględnić w opisie, jak uporządkować opisywane elementy i co ominąć ze względu na ograniczenia czasowe. Warto zatem przeanalizować, jak osoby widzące postrzegają sceny filmowe i w jakim stopniu audiodeskrypcja może wpływać na taką percepcję. Artykuł opisuje pierwszy etap badania okulograficznego. Uczestnicy oglądali fragmenty filmu "Maria Antonina" w reż. Sofii Coppoli, a następnie odpowiadali na pytania. W analizie danych uwzględniono liczbę fiksacji i całkowity czas obserwacji poszczególnych pól. Wyniki mogą być przyczynkiem do rozwoju audiodeskrypcji, ponieważ pokazują, jak percepcję osób widzących należy odzwierciedlić w opisie, aby ułatwić zrozumienie scen filmowych osobom z dysfunkcją wzroku.

Description

Sponsor

Keywords

audiodeskrypcja, okulografia

Citation

Lingwistyka Stosowana, nr 4, 2011, 163-180

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego