Sprawozdania i informacje. FOCUSING NEW CENTURY: COMMODITY - TRADE - ENVIRONMENT 14. Sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia Towaroznawstwa i Technologii Pekin, 25-29 września 2004 r.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2005

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 67, 2005, z. 1, s. 259-261.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego