Kontrowersyjna twórczość: opracowanie, kontynuacja, rekonstrukcja

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Controversial Art: Analysis, Continuation, and Reconstruction

Abstract

Z niniejszych rozważań wynika, że wokół opracowania, rekonstrukcji i kontynuacji danego dzieła prawdopodobnie zawsze będą istnieć wątpliwości, ponieważ dotyczą one materii już istniejącego dzieła, a wszelkie ingerencje w istocie naruszają jego prawo do integralności. Dlatego właśnie dzieło macierzyste powinno stać na pierwszym miejscu, a opracowujący, tłumacz, kontynuator i rekonstruktor z szacunkiem w jego cieniu.
The conclusion of the considerations in this paper is that the analysis, reconstruction and continuation of a given work of art will probably always raise some doubts since they concern the existing work, and any kind of intervention infringes on this work’s right to remain integral. Therefore the original work of art should always come first whereas an analyst, translator, continuator and reconstructor should stay respectfully in the background.

Description

Sponsor

Keywords

Dzieło macierzyste, Opracowanie, Kontynuacja, Rekonstrukcja

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 1-2, s. 312-337

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego