Od systemu scentralizowanego zarządzania regionów do systemu samorządów terytorialnych w krajach postkomunistycznych. Przypadek Polski

Loading...
Thumbnail Image

Date

1994

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

From Central Regional Management to the development of local governments in postcommunist countries. The Polish, case

Abstract

The author describes changes in the administrative division of the Polish territory from the perspective of the possibilities of having this system adopted to regional structures established in West European countries. Special interest is given to the aspect of the formation of provinces, districts and regions and their relation to other European structures.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 56, 1994, z. 3, s. 107-120

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego