Osada metalurgów w Szczepidle nad środkową Wartą. Z badań nad wytwórczością z brązu w II tys. BC

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Paleometalurgia, kultura mogiłowa, osada, warsztat metalurgiczny, brąz cynowy, odlewnictwo

Citation

Fontes Archaeologici Posnanienses 50 (2), 2014, pp. 262-283

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego