Scenariusz filmowy i jego odmiany: Studium przedmiotu.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-06

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu; Wydawnictwo PWSFTViT w Łodzi

Title alternative

Screenplay, Its Kinds and Its Forms

Abstract

Screenplay is a phenomenon located between two different worlds, spheres and cultures: literature and cinema. In his study, Marek Hendrykowski examines the meaning and functions of all crucial terms connected with film script and screenplay, among them: concept, log line, story, synopsis, treatment, draft, first draft, storyboard, director’s draft, final script and shooting script. The author sketches step by step each of these various forms of scenario in detail, explains what they are about and why they are necessary. He also stresses the importance of rewriting and script development in the process of film creation as a means of taking the achievement to a higher level.
Scenariusz jest zjawiskiem lokującym się między dwoma różnymi światami, sferami i kulturami: literaturą i kinem. W swoim studium Marek Hendrykowski analizuje znaczenie i funkcje wszystkich najważniejszych kategorii związanych ze scenopisem i scenariuszem, a wśród nich: pomysł, streszczenie, nowelę filmową, treatment, zarys scenariusza, szkic scenariuszowy, scenopis obrazkowy, eksplikacja, scenariusz właściwy, scenopis. Autor krok po kroku przedstawia każdą z tych form scenariusza, szczegółowo wyjaśnia, czym są i dlaczego są konieczne. Podkreśla również znaczenie ciągłego przepisywania i pracy nad scenariuszem w procesie tworzenia filmu jako strategii podnoszących ostateczny efekt filmowego dzieła.

Description

Marek Hendrykowski, Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM, Scenariusz filmowy i jego odmiany: Studium przedmiotu., Screenplay, Its Kinds and Its Forms, „Images” 2012, vol. XI: (Re)imagining the Past, red. A. Mrozewicz i J. Czaja, nr 20, s. 133-150., ISSN 1731-450x, język: polski

Sponsor

Keywords

screenwriting, screenwriter, scenarist, scenario, screenplay, script, concept, idea sketch, log line, novel, story outline, step outline, continuity, treatment, synopsis, draft, first draft, master-scene script, storyboard, director's draft, final script, shooting script, rewriting, script development, scenariopisarstwo, scenarzysta, scenariusz, pomysł, nowela filmowa, zarys scenariusza, szkic scenariuszowy, scenopis obrazkowy, eksplikacja, scenopis

Citation

Images, nr 19-20, 2012, s. 133-150

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego