Pojęciowa konstrukcja świata religijnego. Przekonania religijne a procesy poznawcze

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM

Title alternative

Abstract

Publikacja stanowi udaną próbę scharakteryzowania złożoności filozoficznej refleksji nad religią w kontekście poszukiwania determinantów przekonań religijnych. Sławomir Sztajer stara się wyjaśnić, jak powstają i jakie funkcje pełnią przekonania religijne. Pokazuje z jednej strony tendencje do nadmiernego upraszczania tej problematyki, a z drugiej ogromną złożoność zjawisk religijnych. Autor podjął wiele kwestii centralnych dla tej problematyki, prowadząc swoje rozważania na płaszczyźnie szeroko rozumianych nauk humanistycznych. Wydaje się, że autorowi bliski jest pogląd, iż dociekania dotyczące przekonań religijnych cechuje odrębność prowadząca do ich rozpatrywania w szerokim kontekście poznawczego uniwersalizmu.

Description

Sponsor

Keywords

przekonania religijne, procesy poznawcze, artefakty, język

Citation

Sztajer S., Pojęciowa konstrukcja świata religijnego. Przekonania religijne a procesy poznawcze, poznań 2018.

ISBN

978-83-64902-56-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego