Przegląd piśmiennictwa RPEiS 30(4), 1968

Loading...
Thumbnail Image

Date

1968

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Book reviews RPEiS 30(4), 1968

Abstract

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

przegląd piśmiennictwa, book reviews

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 30, 1968, z. 4, s. 163-219

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego