Między sacrum a profanum... Nieznany tekst pastorałki dramatycznej z kręgu kaliskiego kolegium jezuickiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne"

Title alternative

Abstract

Publikacja zawiera krytyczną edycję dotychczas niepublikowanego tekstu pastorałki dramatycznej. Rękopis utworu znajduje się w zbiorach Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie, w zeszycie studenta kaliskiego kolegium jezuickiego. Utwór został zapisany najprawdopodobniej w pierwszych latach XVIII w. Edycję tekstu poprzedza historyczny i krytyczny komentarz, zawierający m. in. charakterystykę gatunkową pastorałki dramatycznej, uwagi o obecności tego typu utworów na scenach jezuickich dawnej Rzeczpospolitej, analizę utworu oraz opis rękopisu. Należy podkreślić, iż mamy w tym przypadku do czynienia z pierwszą od ponad 300 lat edycją tekstu, który najprawdopodobniej był inscenizowany na scenie szkolnej kaliskiego kolegium jezuickiego.

Description

Sponsor

Keywords

dzieje teatru jezuickiego, pastorałka dramatyczna, kolegium jezuickie w Kaliszu

Citation

W: Ko-mediana. Prace ofiarowane Profesor Dobrochnie Ratajczakowej, pod red. E. Guderian-Czaplińskiej i K. Kurka, Poznań 2013, s. 123-150.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego