Demokracja, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka w aktywności Unii Europejskiej wobec Egiptu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Democracy, rule of law and respect for human rights in the European Union’s activities towards Egypt

Abstract

Zmiany zapoczątkowane Rewolucją 25 stycznia nie zagwarantowały oczekiwanej demokratyzacji. Z tego względu, celem Unii Europejskiej i państw członkowskich stało się wzmocnienie stabilności w państwie, promocja wartości demokratycznych i praw człowieka. Celem niniejszego opracowania jest analiza działań skierowanych na wsparcie procesu demokratyzacji w Egipcie, podejmowanych przez Unię Europejską, a także ocena dotychczasowej aktywności i wskazanie przyczyn jej nieskuteczności.
Contrary to expectations, the changes initiated by the ‘25 January Revolution’ have not strengthened democratic principles in Egypt. Therefore, the European Union and its member states have sought to support the stability of this state, promote democratic values and human rights. The purpose of this study is to analyse EU activities aimed at fostering the democratisation process in Egypt, as well as to assess these activities so far and identify the reasons for their ineffectiveness.

Description

Sponsor

Keywords

demokracja, rządy prawa, prawa człowieka, Unia Europejska, Egipt, democracy, rule of law, human rights, European Union, Egypt

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 9/2015, s.155-172.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego