Tatiana Chauvin, Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publicznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Tatiana Chauvin, Homo iuridicus. Człowiek jako podmiot prawa publiczne-go (Homo iuridicus. Man as a subject of public law), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Studia Prawa Publicznego, 2015, Nr 10, s. 198-200

ISBN

978-83-232-2947-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego