Realizacja ról rodzicielskich w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Difin

Title alternative

Abstract

Współcześnie patrzymy na rodzinę jako kontekst rozwoju poszczególnych jej członków. Relacje, które istnieją pomiędzy członkami rodziny są fundamentem właściwego rozwoju każdego człowieka i mają charakter wartościujący dla funkcjonowania jednostki. Celem podjętych rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie czy niepełnosprawność determinuje życie rodzinne. W artykule przedstawiono w jaki sposób niepełnosprawność dziecka określa sytuację życiową pozostałych członków rodziny. Opisano specyfikę realizacji ról rodzicielskich i małżeńskich w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym oraz przeanalizowano sytuacje psychospołeczną zdrowego rodzeństwa. Pokazano także jakie znaczenie ma pełnienie ról małżeńskich i rodzicielskich w życiu osób niepełnosprawnych.

Description

Sponsor

Keywords

Osoba niepełnosprawna, Rodzina, Role rodzinne

Citation

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym. Możliwości i ograniczenia rozwoju, 2011, s. 67-94.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego