"Ziemie Odzyskane". W poszukiwaniu nowych narracji

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Historii UAM

Title alternative

Abstract

Książka zawiera 21 artykułów omawiających wybrane aspekty badań nad "Ziemiami Odzyskanymi". Autorki i Autorzy prezentują dla podstawowe podejścia: historyczne i literaturoznawcze. Najważniejszym celem książki jest próba zaprezentowania nowej, polskiej refleksji naukowej na temat terenów przejętych przez państwo polskie w 1945 roku. Narracja ta, jak się wydaje, ulega właśnie przemodelowaniu; charakteryzuje ją balansowanie pomiędzy dyskursami o „piastowskiej” i „etnogenetycznej” przeszłości tych te- renów oraz o uzasadniającej ich przejęcie „polskiej racji stanu” i ich dekonstrukcją, a inspiracjami płynącymi ze studiów nad pamięcią, teorii krytycznej, feministycznej, genderowej, postkolonialnej, eko- krytycznej i wielu innych nurtów nowej humanistyki. Z każdą kolejną naukową i literacką propozycją reinterpretującą „Ziemie Odzyskane” nabywamy przekonania, że nasz lokalny „dziki Zachód” okazuje się kopalnią, z której można czerpać wiedzę o tym, jak kształtowało się polskie powojenne społeczeństwo i jego autoobraz, a także o znacznie ogólniejszych procesach, związanych z migracją, zasiedlaniem i pamięcią.

Description

Sponsor

Keywords

Ziemie Odzyskane

Citation

ISBN

978-83-65663-85-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego