Distortions of electoral law in the elections to the Polish Sejm and Senate

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Deformacje w prawie wyborczym do Sejmu i Senatu w Polsce

Abstract

The paper analyzes the evolution of parliamentary electoral law in Poland, applying the method of systemic analysis, the legal and comparative method and historical methods. A statistical analysis has also been conducted. The paper indicates what factors are related to electoral regulations that result in the deformation of the intentions of citizens. In particular, it discusses the political outcomes of the successive changes of electoral laws and their political context. It presents how the changes to electoral law deform the intentions of citizens. The paper also examines the real level of the legitimization of legislative power in Poland by citizens.
W artykule przeprowadzono analizę ewolucji parlamentarnego prawa wyborczego w Polsce. Zastosowano metodę analizy systemowej, prawno-porównawczą oraz metody historyczne. Przeprowadzono także analizę statystyczną. Wskazano na czynniki związane z regulacjami prawa wyborczego, które powodują deformację woli obywateli. W szczególności przedstawiono polityczne skutki kolejnych zmian ordynacji wyborczych i ich polityczną konotację. Wykazano w jaki sposób zmiany w prawie wyborczym deformują wolę obywateli. Zbadano również realny poziom legitymizacji władzy ustawodawczej w Polsce przez obywateli.

Description

Sponsor

Keywords

electoral law, distortions, elections to the Polish Sejm and Senate, prawo wyborcze, deformacje, wybory do Sejmu i Senatu RP

Citation

Przegląd Politologiczny, 2016, nr 2, s. 19-31.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego