Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – rys historyczny oraz rozumienie „więzi z Rzecząpospolitą Polską” w orzecznictwie i doktrynie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Act on acquiring real estate by foreigners - history and understanding of "ties with the Republic of Poland" in judicature and doctrine

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2012, nr 2, s. 39-49

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego