Ekonomiczno-Społeczne uwarunkowania nowego ładu stosunków pracy w Polsce

Loading...
Thumbnail Image

Date

1997

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Socio-economic conditions of the New Deal in labor relations in Poland

Abstract

The article presents the issue of the "new deal" in labor relations in Poland. The analysis focuses on the substance of the "new deal", on the conditions on which its participants act, and on the methods used in conflict reconciliation. The concluding part of the article regards the issue of designing the ultimate, institutionalised form of group bargaining.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 59, 1997, z. 4, s. 136-143.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego