EUPAT – policyjny zespół doradczy w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

misje Unii Europejskiej, Unia Europejska, wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa

Citation

Przybylska-Maszner, B.(2010). EUPAT – policyjny zespół doradczy w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii. W: Przybylska-Maszner, B. (red.). Misje cywilne Unii Europejskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, s. 241-257.

ISBN

978-83-60677-87-2

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego