Reformy edukacji w Polsce po 1945 roku i ich znaczenie

Loading...
Thumbnail Image

Date

2017

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Reforms of education in Poland after 1945 and their significance

Abstract

Prawo oświatowe jest jednym z obszarów prawa, reguluje ono zasady funkcjonowania szkół i ich typy, kompetencje nauczycieli i dyrekcji szkół, treści nauczania, zasady egzaminów, finansowania oświaty oraz szereg innych działalności wchodzących w skład funkcjonowania oświaty. Reformy oświaty są zmianami w prawie oświatowym. Znaczenie reform edukacji jest istotne nie tylko dla funkcjonowania państw, ale i jednostki. Edukacja, jest jedną z dziedzin, której reformy wzbudzają emocje społeczne. Wykształcenie obywateli jest zadaniem państwa. Proces edukacji i jej reformowanie tworzy jednak możliwości manipulacji społeczeństwem. Zaprezentowany artykuł jest przyczynkiem do zainteresowania się edukacją jako polem ideologicznych manipulacji oraz szansą rozwojową zarówno jednostki, jak i społeczeństw. Regulacje prawne w obszarze edukacji mają znaczenie edukacyjne, gospodarcze, ekonomiczne, kulturowe oraz wpływają na inne dziedziny życia społecznego.
Educational law is one of the areas of law which governs the functioning of schools and their types, the competences of teachers and school principals, discusses knowledge, rules of examinations, financing of education, as well as various other activities composing the field of education. Educational reforms are changes in educational law. Their importance is not only for the functioning of states but also for individuals. Education is one of the areas whose reforms arouse social excitement. This education is a state task. The process of education and its reformation are physically manipulated. Presented article is a stimulus to become interested in education as a field of ideological manipulations, as well as provides development opportunities for an individual and the society. Legal regulations within education are of economic, educational, business, cultural character and are directly related with other areas of social life.

Description

Artykuł został zamieszczony w numerze specjalnym czasopisma pt. „Rola prawa w życiu jednostki w ujęciu nauk społecznych”.

Sponsor

Keywords

edukacja, education, reformy edukacji, education reform, rozwój, development, państwo, state, jednostka, individual

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, Numer specjalny, s. 69-86

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego