Rozwój teorii rewolucji w socjologii historyczno-porównawczej. Próba analizy metodologicznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe IF UAM

Title alternative

Abstract

Przedmiotem artykułu jest analiza związków metodologicznych pomiędzy dwiema teoriami rewolucji opracowanymi w socjologii historyczno-porównawczej: Thedy Skocpol i Jacka A. Goldstone’a. W pierwszej części artykułu scharakteryzuję metody badawcze stosowane w socjologii historyczno-porównawczej oraz przedstawię klasyfikację teorii i typów rewolucji. W dalszej części artykułu zostaną przedstawione koncepcje Skocpol i Goldstone’a, zaś w części ostatniej - idealizacyjna rekonstrukcja związków pomiędzy obiema teoriami.

Description

Sponsor

Keywords

Nie-Marksowski materializm historyczny, Socjologia historyczno-porównawcza, Rewolucja, Idealizacja, Theda Skocpol, Jack A. Goldstone

Citation

Krzysztof Brzechczyn, Marek Nowak (red.), „O rewolucji. Obrazy radykalnej zmiany społecznej". Poznań: Wydawnictwo Naukowe IF UAM, 2007, s. 37-64.

ISBN

978-83-7092-094-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego