Ośrodki i instytucie socjologii polskiej to pierwszych latach po drugiej wojnie światowej

Loading...
Thumbnail Image

Date

1990

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Centres and institutions of polish sociology in the early years after the second world war

Abstract

The author presents a fragment of the history of Polish sociology. She indicates that the sociological centres spread dynamically in the years following the emergence of a new socio-political system in Poland. The first sociological institution in the post-war period was the Polish Sociological Institute, opened in Lublin in 1944. Later the Institute was moved to Łódź The latter town may be considered a center of Polish sociology in the early post-war period also because many famous Polish sociologists (Chałasiński, Szczepański, Ossowski) carried out their scientific work there. Łódź was also the place where the only Polish sociological periodical of these years — „Przegląd Socjologiczny" (Sociological Review) — was published after Florian Znaniecki's emigration to the USA, Józef Chałasiński became the most distinguished Polish sociologist. Thanks to his scientific activity „Znaniecki school" was kept alive in Poland. Later, sociology found its place at the universities in Łódź, Lublin, Warsaw, Poznań and Wrocław. Besides, many other sociological institutions were established.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 52, 1990, z. 3-4, s. 215-232

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego