Wizerunek polityka lokalnego i rola środków masowego przekazu w jego kształtowaniu

Loading...
Thumbnail Image

Date

2006

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

WNPID UAM

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Wizerunek, Wybory Samorządowe, Wybory

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2006, No. 2, pp. 151–164.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego