„Do wszystkich świętych: naszą chlubą jest świadectwo naszego sumienia” (2 Kor 1, 1.12). Próba interpretacji relacji między świętością a sumieniem

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

świętość, sumienie, Chrystus, Kościół, łaska, wybory

Citation

Ceglarek, R., Sztaba, M., red. nauk., Być człowiekiem sumienia: interdyscyplinarny namysł nad fenomenem sumienia, Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, 2015, s. 141-157.

ISBN

978-83-65209-07-8

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego