From Mobilization to Demobilization: Dynamics of Contention in the Austerity-driven Slovenia

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Od mobilizacji do demobilizacji: dynamika konfliktu w Słowenii w okresie wychodzenia z kryzysu ekonomicznego

Abstract

The article aims to trace the dynamics of contention in austerity-driven Slovenia, explain why it ended, through the processes of demobilization, despite the protest movement’s initial successes, and verify the explanatory power of Charles Tilly and Sidney Tarrow’s theoretical framework of demobilization. The analysis applies the method of source analysis, conceptual qualitative content analysis, and the conceptual framework of contentious politics. In doing so, it addresses the research problems of the dynamics of contention in Slovenia and why the contention resulted in demobilization. The article argues that after mass mobilization an upward scale shift appeared. The shift moved the contention beyond its local origins in Maribor, touched on the interests and values of new subjects, and involved a shift of venue to sites where the demands might have been met by state institutions. The dynamics of contention was a cycle of active and passive contentious episodes. The movement identity shift and successful recognition of its claims influenced the performances and episode sequence. The processes of demobilization started when people stopped attending protests, organizing particular performances, and implementing innovations to modular performances instead. Demobilization occurred when most of the protesters became discouraged from protest through boredom and a desire to return to everyday routines.
Celami artykułu są: przeanalizowanie dynamiki konfliktu, który wystąpił w Słowenii w okresie wychodzenia z kryzysu ekonomicznego, wyjaśnienie, dlaczego pomimo początkowych sukcesów ruchu protestu konflikt zakończył się procesami demobilizacji oraz zweryfikowanie mocy eksplanacyjnej modelu teoretycznego de-mobilizacji autorstwa Charlesa Tilly’ego i Sidney’a Tarrowa. Badanie wykorzystuje metodę analizy źródeł, jakościową konceptualną analizę treści i siatkę kategorialną teorii konfliktu do rozwiązania problemów badawczych: jaka była dynamika konfliktu w Słowenii? I dlaczego konflikt zakończył się demobilizacją? Studium pokazuje, że po okresie masowej mobilizacji doszło do zwiększenia skali protestów. Zmiana ta polegała na rozprzestrzenieniu konfliktu poza Maribor, czyli obszar jego powstania, zaangażowaniu nowych podmiotów politycznych za sprawą wspólnoty interesów i wartości, rozszerzeniu spektrum miejsc publicznych, które mogły służyć domaganiu się realizacji żądań prowadzącemu do ich zaspokojenia przez podmioty państwowe. Dynamikę konfliktu wyznaczyły jego aktywne i bierne epizody. Zmiana tożsamości ruchu i zakończone sukcesem rozpoznanie żądań zdeterminowały wykorzystanie róż-nych typów protestu i serię epizodów. Procesy demobilizacji rozpoczęły się, gdy dotychczasowi aktywiści przestali uczestniczyć w protestach, zaniechali organizowania specjalnych wydarzeń i wdrażania innowacji w modułowych akcjach. Demobilizacja nastąpiła wraz z rezygnacją większości zaangażowanych w działalność ruchu z protestowania z powodów znudzenia tą formą aktywności politycznej i pragnienia powrotu do rutyny codzienności.

Description

Sponsor

Keywords

demobilization, dynamics of contention, collective identity, protest movement, contentious repertoire, demobilizacja, dynamika konfliktu, tożsamość zbiorowa, ruch protestu, repertuar konfliktu

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2018, nr 3, s. 49-64.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego