Model Działań systemowych - MDS Podręcznik metodyczny. Zintegrowany program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 15-20 lat w świetlicach środowiskowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Stowarzyszenie Monar

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Model Działań Systemowych finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Keywords

adolescenci, adolescents, świetlice środowiskowe, social intervention, interwencja socjalna, socialization, wychowanie

Citation

Adamiak P, Pyżalski J. (red.), Model Działań systemowych - MDS Podręcznik metodyczny. Zintegrowany program metodyczny pracy wychowawczej z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym w wieku 15-20 lat w świetlicach środowiskowych, Łódź: Stowarzyszenie Monar, 2013

ISBN

978-83-61997-46-7

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego