Pedagogika w społeczeństwie – społeczeństwo w pedagogice. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70. rocznicę urodzin

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Publikacja została przygotowana w związku z osobą wybitnego pedagoga społecznego, jakim jest Pan Profesor Jerzy Modrzewski, w związku z jubileuszem jego 70. urodzin oraz 45-lecia Jego pracy naukowej. Zaproszenie do jej współtworzenia przyjęli wybitni reprezentanci niemalże wszystkich liczących się ośrodków naukowych w Polsce. O wartości publikacji stanowi różnorodność zawartych w niej tekstów, ukazujących szerokie spektrum problemów leżących w polu zainteresowania pedagogów społecznych w całej Polsce.

Description

Sponsor

Keywords

pedagogika społeczna, społeczeństwo, ład społeczny, kwestie społeczne

Citation

Matysiak-Błaszczyk A., Włodarczyk E., red. nauk., Pedagogika w społeczeństwie – społeczeństwo w pedagogice. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70. rocznicę urodzin. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 562

ISBN

978-83-232-3022-9

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego