O Czarnomorską Ukrainę. Procesy narodowotwórcze w regionie nadczarnomorskim do 1921 roku w ukraińskiej perspektywie historycznej

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Ukraine on the Black Sea: The Nation-making P rocesses in the Black Sea Region until 1921 from the Ukrainian Historical Perspective

Abstract

Ukraine on the Black Sea: The Nation-making P rocesses in the Black Sea Region until 1921 from the Ukrainian Historical Perspective analyses the way in which the lands on the Black Sea coast were incorporated into the process of spatial reconstruction when the modern Ukrainian national movement established the Ukrainian homeland. The effectiveness of this process is also analysed. The author refers to ethnosymbolist and modernist theories of nation and nationalism. The book comprises two parts and is chronological-thematic in its composition. The first part is a study of Ukrainian historiography examining whether and how Ukrainian historiography contributed to national territorialisation and territorial nationalization in the region, and presenting its pre-modern history. The second part of monography is an attempt to outline and interpret the processes of forming the modern Ukrainian nation on its Black Sea coast.
Książka przedstawia miejsce regionu nadczarnomorskiego (obszar obecnego obwodu odeskiego, mikołajowskiego, chersońskiego i Autonomicznej Republiki Krymu) w procesach formowania się nowoczesnej ukraińskiej tożsamości narodowej. Autor, posługując się modernistycznymi i etnosymbolistycznymi ujęciami narodu i nacjonalizmu, poszukuje odpowiedzi na pytania, czy i w jaki sposób region był włączany do terytorialnych koncepcji Ukrainy oraz w jaki sposób przednowoczesna historia regionu była integrowana z historią Ukrainy. Zaprezentowano grupy etniczne zamieszkujące Nadczarnomorze przed XVIII w., które były włączane do ukraińskiej historii narodowej oraz grupy z niej wyłączone. Przedstawiono zanik Wielkiego Stepowego Pogranicza na Nadczarnomorzu, budowę regionu Noworosja jako części nowoczesnego Imperium Rosyjskiego oraz odpowiedź nowoczesnego ukraińskiego ruchu narodowego w postaci włączenia Nadczarnomorza (Południa Ukrainy) do ukraińskiego terytorium narodowego, wytyczonego na podstawie kryteriów językowych i etnograficznych. Książkę zamyka analiza zmagań o region w latach 1917–1921 między Ukraińską Republiką Ludową, Rosją Radziecką i ruchem bolszewickim oraz ruchem białych.

Description

Sponsor

Keywords

Ukraina, historia, tożsamość narodowa, nacjonalizm, procesy narodowotwórcze, Morze Czarne, Odessa, Krym

Citation

Skrukwa G., O Czarnomorską Ukrainę. Procesy narodowotwórcze w regionie nadczarnomorskim do 1921 roku w ukraińskiej perspektywie historycznej. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 493

ISBN

978-83-232-3081-6

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego