Aspekty normatywne i metodologiczne ekologii stosowanej - na styku nauki i polityki

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo UAM

Title alternative

Normative and Methodological Aspects of Applied Ecology in the Science-Policy Interface

Abstract

The urgency of environmental protection generates a growing demand for scientific information. The science-policy interface raises new challenges for the conventional model of the role of science. Consequently, the methodological status of some ecological concepts is under transformation. The normative characteristics of these concepts entail serious practical consequences, raising doubts about their possible misuse to legitimize political interests. This paper analyzes the above problem in relation to the concepts of ecosystem health, ecological stability, and integrity. The aim is to illuminate value-based components and investigate the relationship between the scientific and extrascientific components of these concepts.
Wraz ze wzrostem potrzeby działań na rzecz ochrony środowiska rośnie zapotrzebowanie na informację naukową. Obszar na styku nauki i polityki generuje nowe wyzwania dla konwencjonalnego modelu roli nauki. Na tym tle zachodzi transformacja statusu metodologicznego pewnych koncepcji ekologii stosowanej. Ich normatywny charakter implikuje poważne konsekwencje praktyczne, rodząc obawy o nadużycia polityczne. Analizie poddany jest powyższy problem w odniesieniu do koncepcji zdrowia, stabilności oraz integralności ekosystemów. Celem jest wyłonienie obciążonych wartościami treści oraz ustalenie relacji między elementami naukowymi i pozanaukowymi tych koncepcji.

Description

Sponsor

Keywords

applied ecology, science-policy interface, ecosystem health, ecosystem integrity, ecological integrity

Citation

Studia Metodologiczne, tom 30, pp. 207-238

ISBN

978-83-232-2629-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego