Houses, towns, cities – the changing perception of space and place in contemporary Irish novels

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Temat książki dotyczy analizy zmian w reprezentacji konceptu przestrzeni i miejsca we współczesnych powieściach irlandzkich. Autorka bada relację pomiędzy miejscem a tożsamością, podkreślając aktualność tego zagadnienia we współczesnej kulturze Irlandii. W związku z tym, analiza wykazuje związek pomiędzy zmianą postrzegania i reprezentacji przestrzeni a zmianą poczucia tożsamości indywidualnej, jak i zbiorowej w dzisiejszej Republice Irlandii i Irlandii Północnej. Praca dowodzi symultanicznego zachodzenia tych dwóch procesów, w rezultacie czego, można postawić tezę, iż podejście do przestrzeni i jej reprezentacja służą za papier lakmusowy dla zrozumienia procesów tożsamościowych zachodzących w Irlandii – wyspie.
The book treats on the change in the representation of the concepts of space and place in contemporary Irish novels. The thesis examines the interrelation between place and identity, underlying its prevalence in contemporary Irish culture. Therefore, the analysis of the novels aims to present how the alterations in the perception of given places influence the development of personal and collective consciousness in contemporary Republic of Ireland and Northern Ireland. The work argues for the simultaneity of these two processes, allowing for the treatment of place as a mirror for social changes observable in Ireland.

Description

Sponsor

Keywords

powieść irlandzka, kultura Irlandii, Irlandia, Irish novels, Republic of Ireland, Northern Ireland, Irlandia Północna, Republika Irlandii

Citation

Jarząb J., Houses, towns, cities – the changing perception of space and place in contemporary Irish novels. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, pp.238.

ISBN

978-83-232-2984-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego