Неоткрытые путешествия. Дневник экспедицииБронислава Громбчевского1889–1890как свидетельство историии элемент культурного наследия

Title alternative

Abstract

Description

Publikacja jest pierwszym kompletnym opracowaniem dziennika ekspedycji przeprowadzonej w latach 1889–1890 przez wybitnego eksploratora Azji Centralnej, Bronisława Grąbczewskiego. Książka składa się z dwóch tomów zawiera pełen tekst dziennika w języku rosyjskim oraz tłumaczenie na język polski. Dodatkowym walorem poznawczym jest ponad 150 zdjęć wykonanych przez Grąbczewskiego podczas wyprawy, kopie oryginalnych dokumentów oraz 4 mapy wydane w oryginalnej skali, dołączone do książki.

Sponsor

Keywords

Bronisław Grąbczewski, Pamir, Tybet, Wielka Gra, dziennik podróżny

Citation

Попель-Махницки В., Плескачиньски А., Плескачиньска К., Неоткрытые путешествия. Дневник экспедицииБронислава Громбчевского1889–1890как свидетельство историии элемент культурного наследия. Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM,2017, s. 670 + 5 map na końcu książki

ISBN

978-83-232-3197-4

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego