Wyzwania i dylematy współczesnego zarządzania

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Dilemmas and challenges of modern management

Abstract

The book presents selected elements of the modern enterprise environment (task and remote) and their relationship with and impact on its functional areas. The authors analyzed issues related to the management of human resources and relations with stakeholders. The provisions relating to corporate financial reporting, including the European Union directives and the modified set of corporate governance rules are presented in two subsequent parts of the book. In the monograph are also presented concepts of modern organizational solutions and results of the authors’ practical studies in the area of public management. And finally, the impact of the cultural environment on the functioning of business in selected countries is analyzed and its influence on the development of international business examined.
W monografii zostały przedstawione wybrane elementy otoczenia makro- i mikroekonomicznego oraz ich wpływ na obszary funkcjonalne współczesnego przedsiębiorstwa. Autorzy poddali analizie kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i relacjami z interesariuszami, a także zmiany w regulacjach dotyczących sprawozdawczości finansowej i ładu korporacyjnego. Przedmiotem badań jest również wpływ otoczenia kulturowego na funkcjonowanie biznesu w wybranych krajach i rozwój biznesu międzynarodowego oraz koncepcje nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i ich zastosowanie w praktyce zarządzania publicznego. Niewątpliwym atutem książki są sformułowane konkluzje zarówno o wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym.

Description

Sponsor

Keywords

kapitał ludzki, techmologie, sprawozdowczość finansowa, działalność gospodarcza, ład korporacyjny, rozwój biznesu międzynarodowego

Citation

Wyzwania i dylematy współczesnego zarządzania pod red. Jantoń-Drozdowska E., Wydanie I, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016, s. 161

ISBN

978-83-232-3073-1

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego