Wywiad skategoryzowany

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Instytut Kultury Miejskiej

Title alternative

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Dzieci sieci, internet, komputer, kompetencje medialne, media

Citation

Kulczycki, E., Sieńko, M., Siuda. P., Wywiad skategoryzowany. W: P. Siuda, G.D. Stunża, Dzieci sieci – kompetencje komunikacyjne najmłodszych. Raport z badań. Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk 2012, s. 19-42.

ISBN

978-83-936289-3-3

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego