Unikanie opodatkowania w świetle orzecznictwa niemieckiego

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Judicial approach to tax avoidance in Germany

Abstract

Autor skupia się na problemie unikania opodatkowania w niemieckim systemie prawnym i upatruje ważny element w dyskusji na temat tego zjawiska w niemieckim orzecznictwie sądowym. Obok rozważań doktryny na temat odpowiedniej ustawowej regulacji dotyczącej opisywanego zjawiska, zaprezentowana została ustawowa regulacja ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Całość opracowania dopełniona została analizą rozwojowego orzecznictwa (tzw. Gesamtplanrechsprechung) najwyższego niemieckiego sądu właściwego w sprawach podatkowych (Bundesfinanzhof), która w sposób szczególny ukazuje poglądy niemieckich sądów podatkowych dotyczące walki z unikaniem opodatkowania. Tak ukształtowany artykuł ma stanowić materiał komparatystyczny i głos w dyskusji na temat sposobów przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (obejście ustawy podatkowej).
***The paper focuses on the issue of anti-tax avoidance regulation in the German legal system and the important role of judicial decisions in the general discussion on this topic. The position of the legal doctrine as well as the general anti-abuse rule addressing the tax-avoidance problem, currently in force in Germany, are presented. This is followed by an analysis of the decisions delivered by the last instance finance and tax tribunal Bundesfinanzhof, including the so called Gesamtplanrechsprechung which presents, in detail, views and opinions of German courts regarding combatting tax avoidance practices. Such a structure of the paper aims to serve as comparative material and a voice in the discussion on the ways of tackling tax avoidance.

Description

Sponsor

Keywords

prawo podatkowe, unikanie opodatkowania, niemiecki system podatkowy, prawo porównawcze, obejście prawa podatkowego, tax law, tax avoidance, German tax system, comparative law

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 76, 2014, z. 1, s.105-118

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego