Orientacja seksualna jako prawo człowieka

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM w Poznaniu

Title alternative

Sexual Orientation as a Human Right

Abstract

Warto zauważyć, iż mimo wypracowywania standardów ochrony orientacji seksualnej, ciągle odnotowywane są fakty naruszania praw mniejszości seksualnych. Z drugiej jednak strony krzykliwe, często obsceniczne demonstracje niektórych przedstawicieli tych mniejszości, podejmowane w słusznej sprawie, muszą drażnić tradycyjne społeczności wielu miast i miasteczek. Wydaje się, że znacznie łatwiejsze byłoby zdobycie akceptacji przez przedstawicieli tych mniejszości, gdyby zechcieli oni akcentować, tak jak to czynione jest na gruncie Unii Europejskiej, sferę ekonomiczną. Postulaty w tym zakresie, jak się wydaje, mogłyby zyskać dość łatwo zrozumienie i poparcie. W warunkach polskich niezbędna wydaje się długofalowa, rzeczowa dyskusja, której warunkiem powinno być odejście od kwestii światopoglądowych i zajęcie się problemami gospodarczymi. Wolno jednak przypuszczać, iż pospiesznie wprowadzane rozwiązania unijne, niekoniecznie znajdą akceptację w odbiorze społecznym.
It should be noted that although legal standards to protect one’s sexual orientation are being developed, the instances of infringement on the rights of sexual minorities continue to occur. On the other hand, the loud, and frequently obscene, demonstrations of some representatives of these minorities, although organized for a good cause, obviously irritate traditional communities of many cities and towns. It seems that it would be much easier for the representatives of such minorities to be accepted if they tended to emphasize economic issues, the way it is done in the European Union. Their claims referring to this sphere seem to be able to win relatively easy support and understanding. In Poland it seems necessary to start a long-term, substantive discussion provided that the outlook on life is left alone and the economic issues are focused upon instead. However, one can assume that a hasty introduction of EU solutions will not necessarily be socially approved.

Description

Sponsor

Keywords

Orientacja seksualna, Mniejszości seksualne

Citation

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2009, nr 1-2, s. 72-90

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego