Wywrotowość

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012-04-12

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydwanictwo Poznańskie

Title alternative

Abstract

Artykuł stanowi wstęp redaktorki do antologii przekładów "Teorie wywrotowe". We wstępie omówione zostały poszczególne teksty zamieszczone w antologii, a także zasady doboru tekstów.

Description

Sponsor

Keywords

gender studies, queer studies, animal studies, feminism

Citation

W: Agnieszka Gajewska (red.) Teorie Wywrotowe. Antologia przekładów. Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012

Seria

ISBN

978-83-7177-937-4

ISSN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego