Program i działalność CasaPound Italia a model antypartii Ryszarda Herbuta

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Title alternative

Program and activity of CasaPound Italia in the context of Ryszard Herbut’s anti-party model

Abstract

CasaPound Italia, której program i model organizacyjny są przedmiotem analizy, jest jednym z największych skrajnie prawicowych ugrupowań społeczno-politycznych działających obecnie we Włoszech. Celem artykułu jest prezentacja programu, struktury organizacyjnej oraz zasad działania CasaPound w aspekcie modelu antypartii sformułowanego przez Ryszarda Herbuta. Teoretycznym tłem dla przedstawienia modelu antypartii są wyniki badań dotyczące konceptualizacji pojęcia antypartyjności i antypartyjnych nastawień. Analiza przeprowadzanych kampanii, propagowanych wartości, wysuwanych haseł oraz sposobów podejmowania wyzwań przez CasaPound Italia prowadzi do odpowiedzi na pytanie czy można posłużyć się modelem Herbuta do deskrypcji i usystematyzowania profilu organizacji.
CasaPound Italia, program and organizational model of which are examined in this article, is one of the most important extreme right-wing socio-political groups currently active in Italy. The aim of the paper is to present the program, organizational structure and principles of operation of CasaPound in terms of the anti-party model formulated by Ryszard Herbut. The theoretical background for the anti-party model’s presentation is a result of a research on the conceptualization of the anti-partisanship’s idea and anti-party attitude (sentiments). Analysis of CasaPound’s campaigns, promoted values, proposed slogans and methods of facing challenges leads to answer to a question of whether it is possible to use the Herbut’s model to describe and systematize the organization’s profile.

Description

Sponsor

Keywords

Włochy, skrajna prawica, model antypartii, CasaPound Italia, antypartia, Italy, extreme right, anti-party model, CasaPound Italia, anti-party

Citation

Przegląd Politologiczny, 2015, nr 1, s. 121-136.

ISBN

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego