Zaburzenia związane z używaniem alkoholu – obraz i możliwości pomocy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Advisor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

Powolnie i z trudem zmieniało się (i nadal zmienia) rozumienie problemów, jakie generuje używanie i nadużywanie alkoholu oraz podejście do osób, które wpadły w tę „alkoholową pułapkę”. Wraz ze zmianą paradygmatów myślenia o problemach alkoholowych i osobach ich doświadczających, stopniowej przemianie ulega także praktyka wsparcia dla tej kategorii osób (jej założenia, organizacja oraz realizacja koncepcji).

Description

Sponsor

Keywords

problemy alkoholowe, uzależnienie od alkoholu, wsparcie, terapia uzależnień, alcohol problems, addiction therapy, support

Citation

W: Człowiek w pułapce problemów. Psychospołeczne problemy jednostki oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne sposoby ich rozwiązywania. Red. nauk.: Hanna Karaszewska

ISBN

978-83-232-3707-5

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego