Organizacje młodzieżowe zachodnioniemieckich partii parlamentarnych

Loading...
Thumbnail Image

Date

1987

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Title alternative

Youth organizations of West German parliamentary parties

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Organizacje młodzieżowe zachodnioniemieckie, partie parlamentarne, West German youth organizations, parliamentary parties

Citation

Spektrum. Kwartalnik Naukowy ZSP, 1987, NR 2/III, s. 117-126.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego