Prezentowanie treści pornograficznych – wybrane aspekty

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Spreading pornographic contents - selected aspects

Abstract

Zagadnienia związane z rozpowszechnianiem treści pornograficznych niewątpliwie budzą wiele dyskusji tak wśród prawników, jak i zwykłych obywateli. Autorka omówiła problematykę odpowiedzialności karnej za przestępstwa związane ze zjawiskiem rozpowszechniania treści pornograficznych. W tekście odwołała się do uregulowań prawnych tak w poprzednio obowiązujących kodeksach karnych, jak i aktualnie obowiązującym. Autorka przedstawiła poglądy panujące w doktrynie oraz orzecznictwie związane z tą problematyką.
Without a doubt issues connected with spreading pornographic contents raise a lot of discussions among lawyers and ordinary citizens. The author covered the problem of criminal liability concerning the phenomenon of spreading pornographic contents. In the publication, one may find references to both currently binding, as well as previous criminal codes. The author also introduced doctrine and jurisprudence points of view on the problem in question.

Description

Sponsor

Keywords

pornografia, pornography, małoletni, juvenile, rozpowszechnianie, spreading, prezentowanie, presenting

Citation

Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM, 2014, nr 4, s. 209-221

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego