SPIS TREŚCI, 74, 2012, 3

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

JLES CONTENTS, 74, 2012, 3

Abstract

Description

Sponsor

Keywords

Solidarność międzypokoleniowa, Intergenerational solidarity, Spis treści

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 74, 2012, z. 3, s. 3-4

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego