Opozycja w Chinach. Wczoraj, dziś i jutro

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań

Title alternative

The opposition in China. Yesterday, today and tomorrow

Abstract

Prezentowany artykuł poświęcony jest refleksji nad miejscem i charakterem opozycji w specyficznym systemie politycznym Chin. Poznawanie tradycji historycznych zachodzących w Państwie Środka umożliwia zrozumienie istoty przemian oraz diagnozę obecnej sytuacji. Chiński sposób pojmowania opozycyjności znacznie odbiega od jej istoty w państwach demokratycznych i to nie tylko za sprawą braku partycypacji społeczeństwa w sprawowaniu władzy. W Chinach występuje wyraźne rozgraniczenie na opozycję wewnątrzystemową i pozasystemową. Dominacja KPCh w systemie partyjnym i wyjątkowa kultura polityczna uniemożliwiają rozwój ruchu demokratycznego. Działalność dysydentów nie wpływa na pozycję nielegalnej opozycji, a przełamanie monopolu władzy KPCh jest w przeciągu kilku dekad mało prawdopodobne.

Description

Sponsor

Keywords

Opozycja w Chinach, Chińska Republika Ludowa, Opozycja wewnątrzsystemowa, Opozycja pozasystemowa, Komunistyczna Partia Chin, KPCh

Citation

Refleksje. Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM, Nr 2, jesień-zima 2010, s. 155-167

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego