Stereotypy i uprzedzenia jako determinanty jakości życia kobiet

Loading...
Thumbnail Image

Date

1993

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Prawa i Administracji UAM

Title alternative

Sexual stereotypes and prejudice as determinants of the quality of life of women

Abstract

The article presents the results of research on sex stereotypes which may lower the perception of t h e quality of life of employed women. The results prove that there are no negative stereotypes and prejudice against women. Therefore, it can be said that the level of fear of unemployment should not be higher in the case women than it is in the case of men.

Description

Sponsor

Digitalizacja i deponowanie archiwalnych zeszytów RPEiS sfinansowane przez MNiSW w ramach realizacji umowy nr 541/P-DUN/2016

Keywords

Citation

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 55, 1993, z. 2, s. 145-156

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego