Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

COS ABW

Title alternative

China and India and European Energy Security

Abstract

The article will concern the relations between China, India and Europe in respect to their position. The consequence of the economic development especially in China and India is the increase in energy demand. Rich coal resources in China are not enough to satisfy a significant increase in energy demand. For instance, it is thought that the oil import in the next 20-30 years will go up by 50 %. A similar situation can be observed in India. Both countries are searching for solutions to increase their energy security. Surely, such actions do not necessarily correspond with policies of other European countries and UE. On the one hand, there is an impressive economic development of Asian countries, but on the other hand, there is a necessity to meet their demands. Economists claim that Chinese and Asian development exerts a positive influence on world economy but in the context of competition . In case of energy security, as one of the elements of national security, it does not have to have a positive effect. The position of Europe in this respect becomes unstable. It means that Europe and UE countries are one of those entities which queue for natural resources and energy and it does not necessarily mean that they have to be before Asian countries. All this has an influence on, for instance, the development of new energy technologies, searching new sources of natural resources, the increase in energy and resources prices and also on changes in energy structure ( e.g. renewable or nuclear energy).

Description

Artykuł dotyczy relacji, które zachodzą w zakresie pozycji między Chinami, Indiami i Europą. Konsekwencją rozwoju gospodarczego – szczególnie Chin i Indii – jest wzrost zapotrzebowania na energię. Bogate zasoby węgla w Chinach nie są w stanie zaspokoić znacznego wzrostu zapotrzebowania na energię. Przykładowo: przewiduję się, że wzrost importu ropy naftowej przez Chiny w ciągu 20 – 30 lat wzrośnie o połowę. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w Indiach. Oba kraje poszukują rozwiązań, które umożliwiłby zwiększenie własnego bezpieczeństwa energetycznego. Oczywiście działania te nie zawsze muszą współgrać z polityką krajów europejskich, jak i Unii Europejskiej w tym samym zakresie. Z jednej stronny mamy imponujący rozwój gospodarczy krajów azjatyckich, z drugiej strony konieczność dostarczenia tej „lokomotywie gospodarczej” wystarczającego „paliwa”. Ekonomiści twierdzą, że rozwój Chin i Indii wywiera pozytywny wpływ na światową gospodarkę, ale w kontekście kreacji rywalizacji (czyt. konkurencji). W przypadku bezpieczeństwa energetycznego, jako jednego z elementu bezpieczeństwa podmiotu państwowego, nie zawsze musi to mieć tak pozytywny skutek. Pozycja Europy w tym kontekście ulega zachwianiu, tzn. że Europa i kraje UE stają się jednym z wielu podmiotów, które stają w kolejce po surowce i energię, i wcale nie oznacza to, że muszą stać przed krajami azjatyckim. Wszystko to wpływa m.in. na: rozwój nowych technologii energetycznych, poszukiwania nowych źródeł surowców, wzrostu cen energii i surowców, a także na zmianę struktury energetycznej (np. energia odnawialna czy jądrowa).

Sponsor

Keywords

bezpieczeństwo energetyczne, energy security, bezpieczeństwo energetyczne Europy, European energy security, indyjska energetyka, Indian power industry, chińska energetyka, Chinese power industry

Citation

R. Rosicki, Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr 2, 2010, p. 113 – 120.

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego