Psychologiczne konsekwencje (euro)sieroctwa: styl życia rodziny, diagnoza i wsparcie

dc.contributor.authorBrzezińska, Anna Izabela
dc.contributor.authorMatejczuk, Joanna
dc.date.accessioned2013-02-19T10:55:15Z
dc.date.available2013-02-19T10:55:15Z
dc.date.issued2011
dc.descriptionMigracje zarobkowe, szczególnie do krajów Europy Zachodniej, staja się coraz częstsza odpowiedzią Polaków na dokonujące się zmiany polityczne, ekonomiczne i społeczne. Masowe wyjazdy oraz wynikająca z nich rozłąka z rodzina staja się poważnym problemem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do problemów rozwoju i wychowania pozostających w kraju dzieci i młodzie y – zwanych potocznie eurosierotami. Psychologicznymi konsekwencjami eurowyjazdów obarczeni zostają wszyscy członkowie rodziny, tj. rodzice-małżonkowie, dzieci, dziadkowie, a tak e najbliższe otoczenie – przyjaciele, sąsiedzi, szkoła, społeczność lokalna. Bilans pozytywnych i negatywnych konsekwencji decyzji dokonywanych przez rodzinę w czasach transformacji, równie decyzji o wspólnym bądz osobnym miejscu zamieszkania i zatrudnienia, w du ej mierze zależy od sposobu podejmowania i realizowania tych decyzji przez cała rodzinę. Zwracamy szczególna uwagę na stopień zaangażowania wszystkich członków rodziny w proces podejmowania decyzji o migracji oraz na konieczność wcześniejszego przygotowania rodziny do świadomego i odpowiedzialnego dokonywania wyborów. Szczególna rola przypada w tym obszarze doradcom rodzinnym.pl_PL
dc.description.abstractEconomic migration, especially to Western Europe, is increasingly the reaction of Poles to the presently occurring political, economic, and social changes. The mass exodus and the resulting family separation are becoming a serious social problem, especially in relation to the issues of the development and education of children and youth left behind – commonly known as Euro-orphans. Psychological consequences of Euromigration are experienced by all family members i.e. parents-spouses, children, grandparents, as well as the immediate surrounding – friends, neighbours, school, and local community. The balance of positive and negative effects of decisions made by the family in the period of political transformation also those concerning the place of living and employment either together or separately depends, to a great extent, on the mode of reaching the decisions and implementing them by the whole family. We pay particular attention to the degree of involvement of all family members in the decision making process concerning migration and to the necessity of preparing the family in advance to make conscious and responsible choices. Family counsellors play an essential role in this field.pl_PL
dc.identifier.citationStudia Edukacyjne, 2006, 17, s. 71-88.pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10593/4653
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectdiagnoza sytuacji rodzinnejpl_PL
dc.subjectdoradca rodzinnypl_PL
dc.subjecteurosieroctwopl_PL
dc.subjectmigracjapl_PL
dc.subjectperspektywa czasowapl_PL
dc.subjectstyl życiapl_PL
dc.subjecttransformacja społecznapl_PL
dc.subjecttransformacja ustrojowapl_PL
dc.subjectwsparcie społecznepl_PL
dc.subjectEuroorphanhoodpl_PL
dc.subjectfamily counselorpl_PL
dc.subjectfamily situation diagnosispl_PL
dc.subjectmigrationpl_PL
dc.subjectlife stylepl_PL
dc.subjectpolitical transformationpl_PL
dc.subjectsocial supportpl_PL
dc.subjectsocial transformationpl_PL
dc.subjecttemporal orientationpl_PL
dc.titlePsychologiczne konsekwencje (euro)sieroctwa: styl życia rodziny, diagnoza i wsparciepl_PL
dc.title.alternativePsychological consequences of (Euro)orphanhood: family life style, diagnosis and supportpl_PL
dc.typeArtykułpl_PL

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2011 STUDIA EDUKACYJNE nr 17 ABrzezińska JMatejczuk Psychologiczne konsekwencje eurosieroctwa.pdf
Size:
325.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.49 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego