Between the United States and the People’s Republic of China. The dilemma of the European Union’s negotiation position in the context of the accelerated technological development of the PRC

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Title alternative

Pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową. Dylematy stanowiska negocjacyjnego Unii Europejskiej w kontekście przyspieszonego rozwoju technologicznego Państwa Środka

Abstract

In the presented article, the author develops an analysis, assessment and forecast with regard to the problems of the innovative development of the PRC and the European Union’s response to Chinese methods of obtaining technological advantage over other countries in the world. While presenting and assessing the implementation of China’s key strategic documents in this matter, the author juxtaposes the EU response with the policy of trade sanctions against the PRC imposed by the United States during the presidency of D. Trump, outlining likely scenarios for the future.
W prezentowanym artykule autor skupia się na analizie, ocenie i prognozie związanej z problematyką innowacyjnego rozwoju ChRL oraz reakcji Unii Europejskiej na chińskie metody uzyskania przewagi technologicznej nad innymi państwami w świecie. Prezentując i oceniając realizację kluczowych dla Chin dokumentów strategicznych w omawianej materii, autor dokonuje porównania reakcji UE z polityką sankcji handlowych wobec ChRL wprowadzonych przez Stany Zjednoczone w okresie prezydentury D. Trumpa, kreśląc prawdopodobne scenariusze na przyszłość.

Description

Sponsor

Keywords

European Union, China, trade sanctions, technological development, Unia Europejska, Chiny, sankcje handlowe, rozwój technologiczny

Citation

Rocznik Integracji Europejskiej, 13/2019, s. 311-325.

Seria

ISBN

ISSN

1899-6256

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego