Kronika

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Wydawnictwo Naukowe UAM

Title alternative

Abstract

„ARCHEOLOGIA - PARADYGMAT - PAMIĘĆ”. SPRAWOZDANIE Z SESJI POŚWIĘCONEJ 10. ROCZNICY ŚMIERCI PROFESORA DRA HAB. JANA ŻAKA (POZNAŃ - 22 MARCA 2000 R.)

Description

Sponsor

Keywords

Citation

Folia Praehistorica Posnaniensia, 2003, Tom X-XI, s. 383-394

ISBN

DOI

Title Alternative

Rights Creative Commons

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego