Działalność badawcza bibliotekarzy w świetle publikacji w czasopismach naukowych

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Advisor

Editor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Title alternative

Research activity of librarians on the basis of publications in scientific journals

Abstract

Jednym z zadań biblioteki naukowej jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie dziedzin nauki obsługiwanych przez bibliotekę. Zadanie to powinno być realizowane przez bibliotekarzy i dokumentalistów dyplomowanych, pracowników ze stopniem naukowym oraz aspirujących do awansu zawodowego. Na podstawie publikacji w czasopismach naukowych z zakresu bibliologii i informacji naukowej przeanalizowałam tematykę badań prowadzonych w polskich bibliotekach i podjęłam próbę określenia wkładu poszczególnych instytucji w rozwój polskiego bibliotekoznawstwa i nauk pokrewnych. Zwróciłam także uwagę na zagadnienie współpracy w działalności badawczej bibliotekarzy.
One of the tasks of the scientific library is to conduct scientific and research activities in the field of librarianship and related fields, as well as in the field of science supported by the library. This task should be carried out by diploma librarians and documentalists, employees with a degree and aspiring to career advancement. I have analyzed the subject of research conducted in Polish libraries on the basis of publications in scientific journals in the field of bibliology and scientific information. I have determined the contribution of institutions to the development of Polish librarianship and related sciences. I also have drawn attention to the issue of cooperation in the research activities of librarians.

Description

Sponsor

Keywords

badania naukowe, scientific research, bibliotekoznawstwo, librarianship, scientific library, biblioteka naukowa, czasopismo naukowe, scientific journal, współpraca naukowa, scientific cooperation

Citation

Jazdon K., red. nauk., Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa? Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s.45-54.

DOI

Title Alternative

Creative Commons License

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego